TRẦN GỖ KHÁC

Tên Sản Phẩm
Trần Gỗ Khác…
Đơn Giá:
A. Bao Vật Tư

Đơn Giá:
Đơn giá trên dựa vào chất liệu gỗ tự nhiên và trường phái thiết kế bạn chọn.
B. Không Bao Vật Tư
Đơn Giá: 800.000 ~ 1.200.000Vnd/m2;
Note: Trên đây là giá tham khảo, căn cứ vào độ phức tạp của thiết kế có thể điều chỉnh lại khi gọi cho Hotline: 0828.99.00.11