TRẦN GỖ PƠ MU

Tên Sản Phẩm
Trần Gỗ Pơ Mu
Đơn Giá:
A. Bao Vật Tư

Đơn Giá: 1.200.000 ~ 1.800.000Vnd/m2;
Đơn giá trên dựa vào trường phái thiết kế bạn chọn.
B. Không Bao Vật Tư
Đơn Giá Lắp Đặt:
150.000Vnd/m2  (Giá ván thành phẩm, chỉ cần ghép đóng)
250.000Vnd/m2 (Giá ván bán thành phẩm, loại ván chưa sơn)
550.000Vnd/m2 (Giá gỗ nguyên khối, chưa mổ xẻ)
Note: Trên đây là giá tham khảo, căn cứ vào độ phức tạp của thiết kế có thể điều chỉnh lại khi gọi cho Hotline: 0828.99.00.11