LAM RI, ỐP TƯỜNG GỖ GÕ

Tên Sản Phẩm
Lam Ri, Ốp Tường Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi
Đơn Giá:
A. Bao Vật Tư
Đơn Giá: Tùy thuộc vào quy cách ván bạn chọn.
B. Không Bao Vật Tư
Đơn Giá: ±400.000Vnd/m2